ایزوتروپیک یا همسانگرد و آنیزوتروپیک یا ناهمسانگرد

ایزوتروپیک یا همسانگرد و آنیزوتروپیک یا ناهمسانگرد
آهنرباهای ناهمسانگرد بسیار قوی‌تر از آهنرباهای همسانگرد هستند. این آهنرباها جهت مغناطیسی ترجیحی دارند و خارج از این جهت، آنها را نمی توان مغناطیسی کرد.

اگر تمام حوزه های مغناطیسی یک آهنربا در یک راستا قرار بگیرند، آن آهنربا یک آهنربای ناهمسانگرد (Anisotropic) نامیده می شود. این شرایط در طی فرآیند تولید ایجاد می شود. در این حالت 100٪ حوزه های مغناطیسی در یک جهت قرار دارند تا حداکثر خروجی مغناطیسی را ارائه دهند. این جهت، محور مغناطیسی نامیده می شود. ترازبندی با قرار دادن هر آهنربا در معرض یک میدان الکترومغناطیسی قوی در یک نقطه حساس در طی فرآیند تولید، حاصل می شود.

آهنربای ناهمسانگرد فقط می تواند در یک جهت (در امتداد محور مغناطیسی آن) مغناطیسی شود، تلاش برای مغناطیسی کردن در هر جهت دیگر کارایی لازم را نخواهد داشت. مزیت این نوع آهنربا این است که خواص مغناطیسی قوی تری نسبت به آهنرباهای همسانگرد دارد. اکثر آهنرباهای مورد استفاده در جهان ناهمسانگرد هستند. این آهنرباها در حین ساخت جهت گیری می شوند.

آهنرباهای همسانگرد دارای حوزه های مغناطیسی به طور تصادفی جهت دار هستند و مغناطیس کمتری تولید می کنند، هرچند این مزیت را دارند که می توانند از هر جهت دلخواهی مغناطیسی شوند.

ایزوتروپیک و آنیزوتروپیک

شباهت های مواد ایزوتروپیک و آنیزوتروپیک:

  • آهنرباهای ساخته شده از هر دو نوع مواد، اجسام فرومغناطیسی را جذب می کنند.
  • هر دو نوع هنگامی که آزادانه به حالت تعلیق در می آیند، در جهت شمال به جنوب قرار می گیرند.
  • آهنرباهای ساخته شده از هر دو نوع ماده، قطب های ناهمنام را جذب و قطب های همنام را دفع می کنند.

تفاوت های مواد ایزوتروپیک و آنیزوتروپیک:

  • روش ساخت مواد همسانگرد با روش ساخت مواد ناهمسانگرد متفاوت است. مواد ایزوتروپیک در طول ساخت جهت گیری نمی شوند. از سوی دیگر، مواد ناهمسانگرد در حین ساخت جهت گیری می شوند.
  • آهنرباهای ناهمسانگرد معمولاً میدان مغناطیسی قوی تری نسبت به آهنرباهای همسانگرد تولید می کنند. همچنین مغناطیس زدایی این نوع آهنرباها بسیار دشوار است.

هزینه تولید:

آهنرباهای ناهمسانگرد قیمت بیشتری نسبت به آهنرباهای همسانگرد دارند. دلیل آن این است که جهت گیری آهنرباهای ناهمسانگرد به زمان و منابع بیشتری نیاز دارد.

انواع جهت مغناطیسی در آهنرباهای ناهمسانگرد:

  • جهت مغناطیس محوری: مغناطش محوری همانطور که از نام آن پیداست در امتداد محور آهنربا هدایت می شود. این جهت مغناطیسی محبوب تر است. آهنربایی که در این جهت مغناطیسی شده است، هنگامی که سطح صاف نزدیک به ماده ای باشد که می خواهید جذب کند، نیروی بیشتری اعمال می کند.
  • جهت مغناطیسی قطری: بر خلاف جهت مغناطش محوری، جهت مغناطیسی قطری در امتداد قطر آهنربا رخ می دهد. در مغناطیس قطری، اگر آهنربا استوانه ای باشد، قطب ها را می توان در سمت منحنی آهنربا یافت. این بدان معناست که آهنربا اگر سمت منحنی نزدیک ماده ای باشد که می خواهید جذب کند، کشش بیشتری اعمال می کند.
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید