انواع آهنربا براساس ضخامت 3 میلی متر در شرکت تهران مگنت