انواع آهنربا براساس ضخامت 1 میلی متر در شرکت تهران مگنت