تهران مگنت|تفکیک|براساس ضخامت

انواع آهنربا براساس ضخامت در شرکت تهران مگنت