انواع آهنربا براساس ضخامت 5 میلی متر در شرکت تهران مگنت