انواع آهنربا براساس ضخامت 20 میلی متر در شرکت تهران مگنت