انواع آهنربا براساس ضخامت 10 میلی متر در شرکت تهران مگنت