انواع آهنربا براساس ضخامت 2 میلی متر در شرکت تهران مگنت