تفاوت بین گوس و ماندگاری Remanence

تفاوت بین گوس و ماندگاری Remanence
گوس معیاری برای القای مغناطیسی و مقدار چگالی است. به زبان ساده، گوس نشان دهنده تعداد خطوط میدان مغناطیسی در سانتیمتر مربع است که توسط یک آهنربا ساطع می‌شود.

گوس چیست؟

گوس معیاری برای القای مغناطیسی و مقدار چگالی است. به زبان ساده، گوس نشان دهنده تعداد خطوط میدان مغناطیسی در سانتیمتر مربع است که توسط یک آهنربا ساطع می شود. هر چه این مقدار بالاتر باشد، خطوط مغناطیس بیشتری از آهنربا ساطع می شود.
گوس می تواند نشان دهنده ی چگالی شار مدار باز یا چگالی شار مدار بسته باشد، که به عنوان ماندگاری (remanence) نیز شناخته می شود. در اصل، هر دو اندازه گیری، تعداد خطوط مغناطیس در هر سانتیمتر مربع هستند، اما در شرایط مختلف.
مقدار گوس آهنربا در مدار باز به ندرت از 7000 فراتر می رود.

ماندگاری چیست؟

آهنربایی که مغناطیسی شده است دارای مقدار ماندگاری است. در حالت مدار بسته، تمام مغناطیس از شمال به جنوب جریان دارد. در این شرایط، هیچ میدان مغناطیسی خارجی ای وجود ندارد. مانند آهنربای نعل اسبی ای که محافظش در سر جایش قرار دارد.
وقتی آهنربا از حالت مدار بسته خارج می شود (مانند زمانی که محافظ آهنربای نعل اسبی برداشته می شود)، گفته می شود که آهنربا در مدار باز است، در این زمان آهنربا مغناطیس خود را به هوا پرتاب کرده و به دنبال چیزی برای جذب است. در این حالت چگالی شار در سطح بسیار کمتر است و مقدار آن به نسبت بین طول و قطر آهنربا بستگی دارد. (معروف به نسبت l/d). برای آهنرباهای مستطیلی از قطر معادل یا موثر در معادله برای محاسبه l/d استفاده می شود.
مقادیر چگالی شار در دو حالت مدار بسته و مدار باز تفاوت زیادی با هم دارند، بنابراین مهم است که بدانیم مقدار گوس اعلامی، اشاره به چگالی شار در چه حالتی را دارد (باز یا بسته).
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید