آهنربای کونیک نئودیمیوم سینترد

فیلتر محصولات

پرسش متداول آهنربا کونیک نئودیمیوم

پیچ های برنجی، ضد زنگ یا فولادی معمولی؟ جنس پیچ خیلی مهم نیست، در انتخاب جنس پیچ نگران نباشید. ما متوجه شدیم که استفاده از یک پیچ آهنی نیروی آهنربا را کمی افزایش می دهد، اما ممکن است در بیشتر کاربردها تفاوت محسوسی نداشته باشد. استفاده از پیچ های آهنی در آهنربا ممکن است کمی اذیت کننده باشد.
 

این پاسخ می تواند به کاربرد آن بستگی داشته باشد. هنگام استفاده از دو آهنربا، ممکن است مشکلاتی در تراز به وجود آید. باید مطمئن شوید که آهنرباها کاملاً در یک راستا قرار دارند، در غیر این صورت ممکن است به خوبی به یکدیگر متصل نشوند.
استفاده از واشر آهنی می تواند این مشکل را از بین ببرد، زیرا آهنربا به هر نقطه از آهن می چسبد. با این حال، ممکن است نیروی کشش کامل بین دو آهنربا را دریافت نکنید. واشر باید دو برابر بزرگتر از آهنربا باشد تا 99 درصد نیروی کشش را بدست آورد. بنابراین اگر در نیرو یا فضا محدودیت وجود داشته باشد، استفاده از دو آهنربا ممکن است بهتر باشد.

اگر قرار باشد آهنربا به یک قطعه آهنی جذب شود، قطبیت آهنربا مهم نیست. تنها زمانی قطبیت آهنرباهای کونیک مهم هست که قرار باشد دو آهنربای کونیک از مقابل به هم بچسبند. آهنربای کونیک N یعنی فرورفتگی آهنربا قطب N است و کونیک S یعنی فرورفتگی آهنربا قطب S است.