تهران مگنت|انواع آهنربا

انواع آهنربا

آهنرباها امروزه در صنعت و تکنولوژی های برتر مقام والایی را به خود اختصاص داده اند. تصور این مطلب که آهنربا و محصولاتش در کارهای روزمره و صنعت حذف شوند ، کاری بس دشوار است.

ماشین های الکتریکی صدها آهنربا از موتور تا سنسور را در خود دارند . در الکترونیک از آنها برای تولید فیلم و صدا و ضبط کردن استفاده می شود. در صنایع سنگین و معدنی برای جداسازی مواد آهنی و غیر آهنی از یکدیگر استفاده می شود و بسیاری دیگر از موارد ریز و درشت که شاهد آنها هستیم.

در مورد انواع آهنربا بیشتر بدانیم.