انواع آهنربا براساس ضخامت 40 میلی متر در شرکت تهران مگنت