انواع آهنربا براساس ضخامت 15 میلی متر در شرکت تهران مگنت