تهران مگنت|تفکیک

انواع آهنرباها به تفکیک قطر، ضخامت، طول و عرض در شرکت تهران مگنت