ویژگی نفوذ پذیری و نگهدارندگی مغناطیسی چیست؟

ویژگی نفوذ پذیری و نگهدارندگی مغناطیسی چیست؟
یکی از ویژگی‌های هر محیط است، تراوایی مغناطیسی آن می باشد که به آن ضریب نفوذپذیری مغناطیسی نیز می‌گویند. واحد تراوایی مغناطیسی هانری بر متر است.
تراوایی مغناطیسی یکی از ویژگی های هر محیط است که به آن ضریب نفوذپذیری مغناطیسی نیز می گویند.
این ضریب رابطهٔ بین چگالی شار مغناطیسی (B) و شدت میدان مغناطیسی (H) را تعیین می کند. واحد تراوایی مغناطیسی هانری بر متر است.
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید