رابطه بین شدت میدان مغناطیسی و چگالی شار مغناطیسی چیست؟

رابطه بین شدت میدان مغناطیسی و چگالی شار مغناطیسی چیست؟
میدان مغناطیسی برای دو میدان برداری مختلف استفاده می‌شود،که میدان‌های B و H نامیده می‌شوند. میدان B به جریان بستگی دارد در حالی که میدان H به جریان‌های ماکروسکوپی و برداری که به پدیدهٔ شار مغناطیسی بسیار نزدیک است، بستگی دارد.
میدان مغناطیسی برای دو میدان برداری مختلف استفاده می شود، که میدان های B و H نامیده می شوند توجه بسیاری از نام های جایگزین برای هر دو وجود دارد برای اجتناب از اشتباه، میدان B و میدان H استفاده کرده است. در هر مورد که هر دوی آنها استفاده شده اند از میدان مغناطیسی نام برده شده است.
خارج از مواد، میدان های B و H غیرقابل تشخیص هستند. (آن ها تنها در واحدهای خود و مقدار، متفاوتند و در تغییرات زمانی و مکانی تفاوتی ندارند) تنها در داخل ماده ای که تفاوت مهم است. میدان B به جریان بستگی دارد (هم ماکروسکوپی وهم میکروسکوپی مانند حرکت الکترون به دور هسته آن). در حالی که میدان H به جریان های ماکروسکوپی و برداری که به پدیدهٔ شار مغناطیسی بسیار نزدیک است، بستگی دارد.
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید