گپ هوا Air gap

گپ هوا  Air gap
گپ هوا ماده‌ای غیر مغناطیسی است که بین یک آهنربا و یک جسم جذب شده یا بین دو آهنربایی که یکدیگر را جذب می‌کنند، وجود دارد.
گپ هوا به عنوان شکاف در مدار مغناطیسی نیز توصیف می شود، که مغناطیس برای ادامه مدار بین دو قطب شمال و جنوب باید از آن عبور کند. وجود گپ هوا باعث تضعیف قدرت مغناطیسی می شود.
گپ هوا می تواند خود هوا یا یک ماده جامد غیرآهنی مانند چوب، پلاستیک یا آلومینیوم باشد که قادر به تحریک میدان مغناطیسی نیست همچنین می تواند ضخامت رنگی یا پوششی باشد که بر روی آهنربا یا ماده ی آهنی قرار دارد.

شکاف های هوا چگونه بر آهنرباها تأثیر می گذارند؟

وقتی صحبت از در نظر گرفتن عواملی می شود که می توانند عملکرد آهنربا را کاهش دهند، مهم است که شکاف های هوا را در نظر بگیریم، هر ماده غیر مغناطیسی که از جذب مغناطیس به آهنربا یا جسم آهنی دیگر جلوگیری می کند. اگر فولاد تماسی زنگ زده، کثیف، رنگ شده یا ناهموار باشد، شکاف های هوا ایجاد می شوند و همه اینها باعث از بین رفتن مغناطیس می شوند. هر چه شکاف هوا بزرگتر باشد، کاهش عملکرد و کشش آهنربا بیشتر می شود. شکاف های هوا بر مدار مغناطیسی که آهنربا تولید می کند تأثیر می گذارد، این مدارها را می شکند و متعاقباً مغناطیس را مجبور می کند تا از آهنربا به جسم دیگر بپرد تا مدار را ادامه دهد.

چگونه شکاف هوا بر انتخاب آهنربا تأثیر می گذارد؟

اگر شکاف هوای بالقوه یا خاصی در برنامه شما وجود دارد، مهم است که آهنربایی با قدرت بیشتر انتخاب کنید تا قدرت مغناطیسی از دست رفته در نتیجه شکاف هوا را جبران کنید.
به عنوان مثال، با نصب یک قلاب مغناطیسی به دیوار در یک دفتر یا خانه، میدان مغناطیسی باید از طریق مواد غیر مغناطیسی متعددی عبور کند تا به گل میخ درون دیواری که جذب می شود برسد. این برنامه دارای یک شکاف هوایی بزرگ است.
در حالی که اگر بخواهید یک قلاب مغناطیسی را مستقیماً به یک سطح آهنی در انبار یا گاراژ آویزان کنید، به غیر از هوای واقعی، اصلاً شکاف هوایی وجود نخواهد داشت. به این معنی که می توانید از آهنربا با قدرت کمتر استفاده کنید. اگر هنگام انتخاب آهنربا برای برنامه شما شکاف هوا در نظر گرفته نشود، ممکن است نتوانید آهنربا مناسب را برای برنامه خود انتخاب کنید.
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید